Me too nedir?

Me too İngilizce bir kelimedir "Ben de" anlamına gelmektedir. Burda me kelimesi "ben" anlamına gelmektedir. Too kelimesiyse zarf olarak "çok, de, dahi, fazla" anlamlarına gelmektedirme too

Me too kelimesinin kullanımı

Birisi size I love you (Seni seviyorum) derse sizde ona Me too (Bende) diyerek karşılık verebilirsiniz.